border top 

 

Hạt điều nhân

 

border top

 

Cà phê

 

border top 

 

Gạo

 

border top

 

Hồ tiêu

 

border top

 

Ca cao

 

border top

 

Quả hạch (Macadamia)

 

hatdieu cafe gao hotieu cacao quahach

 

497 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 03, Tp.HCM